08 November 2020

Foggy Sunday in November

The seasons change,
near the sea the air is chilly and humid.

In the fog details shows sharper.

It is quiet in the forest,
nature has calmed down.
Årstidene skifter,
nær fjorden er lufta kjølig og fuktig.

I tåka kjem detaljar tydelegare fram.

Det er stilt i skogen,
naturen har roa seg.

All photos taken in a forest near Oslo 8 Nov 2020
Camera used: Leica M10

No comments:

Post a comment