26 April 2021

Springtine is showing

Outdoors the spring awakes,
in the trees the birds are heard.
Flowers start to show on the ground,
anemone hepatica is among the first.

The day is long and bright,
but the air is still chilly.
But indoors it is impossible to breathe,
free the thoughts become outdoors.
Ute vaknar våren,
i treet høyrest fuglen.
Det blømest så smått på bakken,
blåveisen er blant dei fyrste.

Lang og lys er dagen,
men lufta ennå kjølig.
Inne kan ein knapt anda,
fri blir tanken først ute.

Pictures taken in the Østmarka forests 25 April 2021. Camera used, LeicaM10