28 December 2020

Snowy last days of the year

The snow comes light,
but lies heavy.
The forest is beautiful -
new and pure.

I make the paths
with own steps.
The light is blueish
and the night comes quickly.

Snøen kjem lett,
men legg seg tungt.
Skogen er vakker -
frisk og rein.

Stigane trør eg
med eigne spor.
Lyset er blåleg,
og mørkret kjem brått.

All photos taken 28 Dec 2020.
Camera: Leica M10 35Summicron

25 December 2020

Christmas day

Frost has decorated the tree,
with stars and glitter.
The sounds are low,
the light is quiet.

The sky is open -
high and deep.
It is peaceful
this year's Christmas day.
Rim har pynta treet
med stjerner og glitter.
Lydane er dempa,
lyset er roleg.

Himlen er open -
høg og djup.
Ute er det fredfullt
på årets juledag.

All pictures taken in the Østmarka forests 25 Dec 2020.
Camera used Leica m10

19 December 2020

Understated weather in December

The weather changes the landscape,
thr moisture makes new colours.
what was not seen before,
is now noticed.

The senses are sharpened -
know the forests a new way,
listen to the thoughts in the silence,
see the dreams in the fog
Vêret endrar lendet,
væten gir nye farger.
Det ein før ikke såg,
er ein nå blitt var.

Sansane er skjerpa -
kjenner skogen på ny,
høyrer tankane i stilla,
ser draumane i tåka.All pictures taken in the Østmarka forests near Oslo, 19 Dec 2020.
Camera used, Leica M10.

16 December 2020

Misty December downtown

All pictures taken 16 Dec 2020 in Oslo centre. Camera used: Leica M10 50Summilux

04 December 2020

New snow

The new snow covers the landscape,
all is bright and light and dry.

The flames flickers quietly,
the snow falls gently.
Nothing else is heard.
Nysnøen dekkjer lendet,
alt er lyst og lett og tørt.

Bålet blafrar roleg,
snøen drysser stille.
Elles høyrest ingenting.

All pictures taken 4 Dec 2020 in the Østmarka forests in Oslo. Camera used: Leica M10 50Summilux