25 June 2013

midsummer downtown

Mobiltelefonen lada seg ut.
Eg får ikkje sjekka mail og nyheter, kontakta nokon eller bli kontakta.
Og det kjennest bra.

Ein dobbel espresso i sola på Aker Brygge - frå byens 3. beste kaffikjede.
Eit sporvepar underheld meg og et restane frå førre kunde.
Det kjennest òg bra.

Tunge skyer trekker inn frå aust.
Og så var sommaren over for i dag.
My cellphone drained.
I cannot check mails or news, contact anybody or be contacted.
It feels right.

A double espresso in the sun from the town's 3rd best coffee-chain.
Accompanied by a sparrow couple feeding on the rests from last customer.
It feels right too.

Heavy clouds draw in from east.
And today's hours with summer was over.

19 June 2013

12 June 2013

10 June 2013

3 days present

.. in Rondane - without telephone or any other disturbing impulses from my daily life

sunrise - 05:14 in the morning


- 05:32 sun soon visible over the mighty mountains