29 July 2012

giving and doing

Å gi inneber at ein fullt ut sjølv eig det ein gir, og er fri til å gjera med det som ein sjølv vil. Ein kan ikkje gi det ein ikkje eig.
Elles dreier det seg om fordeling av noko ein disponerer.

Å gjera godt inneber at ein har initiativet, og av eigen fri vilje gjer ein innsats som lyfter andre opp.
Det å følgja moralske ideal og sosiale forventningar, blir ein sjølv­rett­ferdig­gjerande er­statning.

Ei ytre initiert eller eigenutvikla plikt kan verka sjølv­ut­slettande og lammande, i motsetning til fritt å gi og gjera godt som er opp­byggjande for begge partar.
Av ein eller annan grunn ligg det i oss at lagnaden/ karma/ gudane vil belønna «gode gjerningar». Sjå artikkelen frå forskning.no: → Blidgjør universet med gode gjerninger
Dette gjer det lett for organisasjonar eller andre samfunnsstrukturar som hevdar å representera det utan­for­menneskelege, å manipulera medlemmene til å til å gi av eigne ressursar til denne organisasjonen med løfte om at Gud/gudane.. skal belønna ein. I enkelte kristne retningar er å "utløysa velsigning" eit uttrykk brukt for å beskriva denne "mekanismen", men å vidt eg ser, strir dette fullstendig med skriftene (NT) som ideologien deira byggjer på. Andre grupperingar vil ha tilsvarande måtar å styra sine tilhøyrarar på.

28 July 2012

27 July 2012

strongest there is

and very fragile

21 July 2012

gray stone is also most interesting

Geologists have - in cooperation with craftsmen - mounted partly polished rocks in Rosendal Stone Park, explaining how and why and at the same time exposing their beauty.

Published with Blogger-droid v2.0.6

20 July 2012

West End

Tonight's view from one of the windiest sites in Norway.
It took longer time that usual to rise the tent

Published with Blogger-droid v2.0.6

19 July 2012

Bergen

European civilisation's representation in West  Norway

Published with Blogger-droid v2.0.6

18 July 2012

I like to imagine that I have my roots here

Kysnesstranda is where I have camped tonight. From my tent opening I look straight over to Strandebarm, and snow covered mountains behind.

Published with Blogger-droid v2.0.6

12 July 2012

still floating

aiming high

quick as lightning, he climbed the house

09 July 2012

divine creativity

Zoran Madzirov - the Bottleman - performed in the streets last week. And the environment and instrument did not limit his ability to play the great classical masters with a musicality and energy as any concert pianist.
→ see him in youtube
Fearing judgement is the most common way the individual's creativity dies.

David Kelly speaks about psychiatrist Albert Bandura who - after having treated his patients against snake anxiety - discovered that they also had got a greater creative confidence than before.
→ youtube: David Kelley: How to build your creative confidence

This is like reversing the oldest story where the snake lured mankind into letting knowledge judge - and thereby gave away freedom.

08 July 2012

summer rain

sommarregn-grimase