27 June 2012

here I am

Det judeisk/kristne fundament - "eg er", som òg er bildet mennesket er forma i - vil aldri kunne rokkast av noko forsøk på å definere det ut frå ei "vi er"-forståing.

The Judean / Christian foundation - "I am", which also is the image in which man is formed - will never be shaken by any attempt to define it from a "we are"-understanding.

25 June 2012

23 June 2012

21 June 2012

my favourite street artist

.. always puts a smile on me
- caused by his music as well as his playful energy

15 June 2012

10 June 2012

09 June 2012

green and natural

Someone supported our tiger with a natural green environment suiting the wild animal

07 June 2012

må'kje ditt, må'kje datt

.. må ver polert og glatt

[fra Bjørn Eidsvågs "snill gutt"]