21 March 2012

centre of the universe

The test of the morality of a society is what it does for its children.
~Dietrich Bonhoeffer

18 March 2012

each's uniqueness

Eg møter stadig dei som opplever velferdssamfunnet som ein departementstyrt likhetstvang der rubrikkar i skjema har høgare prioritet enn framtida og skjebnen til enkeltmenneske, snarare enn storsamfunnets trygghetsnett.

"Die Zeit" spør i ein samtale med FDP(Freie Demokratische Partei)-representant og teolog Pascal Kober: "er Gud liberalar?" → Ist Gott ein Liberaler?

Kober seier m.a: Det er ikkje riktig å svare på våre sosiale problem med stadig meir institusjonalisering. Når vi kjøper oss frie frå vårt personlige ansvar har dette preg av avlatshandel. Den direkte konfrontasjonen med nød og liding, er av stor betydning for den enkelte kristne.

ZEIT: Er Gud liberalar?
Kober: Eg trur at Gud vil ha ei samfunnsordning der menneske bidrar på mange ulike måtar. Gud har i kvart menneske lagt ned noe som eg gjerne vil oppdage. Derfor er eg liberalar. Desto meir regulert og standardisert livet er, desto mindre er det mulig å oppdage. Institusjonar møter individuelle problem stadig meir overflatisk. Til slutt står vi igjen utan solidaritet. Den eine bryr seg mindre, og den andre blir for lite utfordra til sjølv å gjere noko ut av livet. [...] Eg forstår hans [Joachim Gaucks] advarsel om at sosialstaten kan føre til passivitet.

17 March 2012

lifestyle shifts with season

Most Norwegians quickly replace the regret of a short winter with a joyfull welcome to springtime

01 March 2012

foggy springtime

transformation of the nature from winter into warmer weather