28 January 2012

in our box

Too often I hear spoken about "us" and "them".
Most often in contexts where the basis for such divisions vanished 2000 years ago.

«
Å dele mennesker inn i "vi" og "dem" er å definere status i samfunnsfellesskapet: De som er en del av det og de som settes utenfor, de som har rettigheter og de som er uten, de som har samme verdi og de som har lavere verdi. Vi behøver ikke føle noe ansvar for de som ikke er som oss, som ikke tilhører vår gruppe. Overfor mennesker som står utenfor vårt moralske fellesskap, som ikke deler vårt verdensbilde, finnes det ingen forpliktelser.
»
(Ann Herberlein - doktor i etikk - i Samtiden 4.2011)

27 January 2012

one new righteous step

One new step towards true openness in a dirty part of our history. I really hope the necessary next steps will follow soon:

«
The Norwegian prime minister has apologised for the role his country played in deporting its own Jews as Europe marks Holocaust Remembrance Day. "Norwegians carried out the arrests, Norwegians drove the trucks and it happened in Norway," Jens Stoltenberg said in a speech.
...
Paul Levine, a history professor at Uppsala University in Sweden, likened Norway's role during the war to that of the Vichy regime in Nazi-occupied France.
"They implemented their own anti-Jewish laws, used their own manpower, confiscated property and discriminated against Jews before the Germans had demanded it," he told Reuters news agency.
"Norway didn't have to do what it did."

»
→ Norway apologises for deporting Jews during Holocaust


Prime Minister Stoltenberg has lived up to his slogan - "more democracy, more openness".
The speech translated into English: → Speech on the International Holocaust Rememberance Day

human sunshine

"solisten" er ofte akkurat det som oppdelingen av ordet i tre nye ord, beskriver

(nesten iallefall, synd det ikke heter "solikropp")

22 January 2012

loosing ground and gaining more

When every base for judging oneself and others fails, we go on again with no expectations, nothing to defend and nothing to loose.
From here every step leads forwards or upwards
in a larger life.

«
De menneskene som har få ideer, er mindre utsatt for å feile, de gjør bare det alle andre gjør og forstyrrer ingen, og de greier seg, de blir rike og får gode stillinger..
»
[Joly i Umberto Ecos "Gravlunden i Praha" (s 213)]

20 January 2012

winter in oslo

at last here's winter and we do what we like best:
skiing alone far and for long into the forests,
eating an orange and a kvikk lunsj before making another track back

14 January 2012

exploited heroes

Real heroes are shy

« ..
Craig: Das klassische Beispiel ist Juri Gagarin, Held der Sowjetunion. Er wurde einfach angeschnallt und ins All geschossen. Der Staat brauchte einen Helden. Der arme Mann hatte nie eine Chance. Er war ein mutiger Mann, aber er begann zu trinken. Sein Ruhm zerstörte ihn.
..»
Daniel Craig to Zeit: → "Echte Helden sind schüchtern"


Google translated:
..
Craig: The classic example is Yuri Gagarin, Hero of the Soviet Union. He was simply strapped in and launched into space. The state needed a hero. The poor man never had a chance. He was a brave man, but he began to drink. His fame destroyed him.

inhumanity by law

"...
Staten har gitt Statskirken en bot på nærmere hundre tusen!

«Flere og flere skjønner at det må gjøres noe for å komme ut av en situasjon som er uverdig, som bryter med menneskerettigheter og med barnekonvensjonen, og som også i tillegg er dum, sa diakon Gunhild Andersen til stortingspolitikerne fra Rogaland. «Det er for dumt at en mann som har bodd her siden han var 17 år, fått utdanning som platearbeider, som har arbeidet mange år i Nordsjøen og bodd her i snart 13 år, nå er tilbake på asylmottak på statens regning.»

Leder i Morgenbladet 13. jan 2012: → Kirken og bakeren

13 January 2012

happiness

.. is not
to have enough
or to have reached the ultimate goal

but to experience a positive change
in one ore more of life's endless facets and levels
- continously

«..
– Lykke er trolig knyttet til endring på en litt merkelig måte. Jeg tror folk som lever under forhold preget av endringer til det bedre ofte føler mer lykke enn folk som lever på et høyere, men konstant materielt nivå. Endringer til det verre kan oppleves som katastrofale nesten uavhengig av utgangssituasjonen. Det ser derfor ut til at folks fornemmelse av lykke er preget av status quo og av håpet om forbedringer.
...»
Morgenbladet: → Verdens beste land

11 January 2012

first skiing this year

Skiing on fresh snow in the forests around an hour before midnight. Landscape only lit by moonlight through the clouds - just enough to not need the head-lamp.

Camera hanging on a tree, exposure time: 32 sec. Me standing still.

10 January 2012

nystemten

« ..
og så spurte han meg om jeg kunne "nystemten", og jeg sang den første linja - det var alt jeg kunne.

"ka for nokke, ka-an du'kje nystemten? katastrofe!" ropte han - "katastrofe! kan du'kje nystemten?"

så spurte jeg om han kunne synge den - og så kunne han den ikke han heller!! Han kunne den jo ikke han heller!!
.. »

(En ca 20 år gammel østlandsgutt imiterer og forteller om en bergenser til en kamerat. Overhørt i en rulletrapp på et kjøpesenter)

01 January 2012

normal weirdness

All normal-seeming persons I've met, appear weirder the better I know them.

And all the weird people I know, appear more and more normal the better I know them.

So we all meet in the middle.