27 June 2012

here I am

Det judeisk/kristne fundament - "eg er", som òg er bildet mennesket er forma i - vil aldri kunne rokkast av noko forsøk på å definere det ut frå ei "vi er"-forståing.

The Judean / Christian foundation - "I am", which also is the image in which man is formed - will never be shaken by any attempt to define it from a "we are"-understanding.

No comments:

Post a Comment