14 January 2012

inhumanity by law

"...
Staten har gitt Statskirken en bot på nærmere hundre tusen!

«Flere og flere skjønner at det må gjøres noe for å komme ut av en situasjon som er uverdig, som bryter med menneskerettigheter og med barnekonvensjonen, og som også i tillegg er dum, sa diakon Gunhild Andersen til stortingspolitikerne fra Rogaland. «Det er for dumt at en mann som har bodd her siden han var 17 år, fått utdanning som platearbeider, som har arbeidet mange år i Nordsjøen og bodd her i snart 13 år, nå er tilbake på asylmottak på statens regning.»

Leder i Morgenbladet 13. jan 2012: → Kirken og bakeren

No comments:

Post a Comment