28 January 2012

in our box

Too often I hear spoken about "us" and "them".
Most often in contexts where the basis for such divisions vanished 2000 years ago.

«
Å dele mennesker inn i "vi" og "dem" er å definere status i samfunnsfellesskapet: De som er en del av det og de som settes utenfor, de som har rettigheter og de som er uten, de som har samme verdi og de som har lavere verdi. Vi behøver ikke føle noe ansvar for de som ikke er som oss, som ikke tilhører vår gruppe. Overfor mennesker som står utenfor vårt moralske fellesskap, som ikke deler vårt verdensbilde, finnes det ingen forpliktelser.
»
(Ann Herberlein - doktor i etikk - i Samtiden 4.2011)

No comments:

Post a Comment