19 November 2011

two-step

moon, parliament and red light
gjensidig respekt
Uansett innfallsvinkel, sammenheng og årsaksforklaring, kan jeg ikke annet enn å glede meg over at stadig færre mener at vold er en vei til fred:

"Palestinernes syn på væpnet motstand er blitt mer negativt det siste tiåret, viser en undersøkelse fra forskningsinstituttet Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR). Seks av ti palestinere ønsker i dag primært en ikke-voldelig kamp mot okkupasjonen. Endringen er markant: Mens to tredeler i 2000 hevdet at vold var eneste løsning, svarer om lag 40 prosent i dag at de er åpne for en ny intifada – opprør – som bygger på voldelig motstand.
..."

(Morgenbladet 19.11.11.: "Drepte fire israelere")

No comments:

Post a Comment