20 November 2011

less equal

concert hall oslo
Kulturell selvinnsikt
Mitt inntrykk er at jøde-skepsisen er mer utbredt i Norge enn det som kommer fram i det offentlige rom. I de siste årene har det heldigvis blitt skrevet og laget filmer som beskriver disse sidene av vår kultur.
"...
deportasjonen og mordet på bortimot en tredjedel av den jødiske førkrigsbefolkningen, representerer den største enkelttragedien som rammet sivilbefolkningen i Norge under krigen. I alt ble 771 jøder deportert, kun 34 overlevde. En undersøkelse som er foretatt på Holocaustsenteret omfatter landssviksakene mot 23 nordmenn og én tysker som var involvert i deportasjonen.
...
Et gjennomgående trekk ved flere av de følgende sakene er at deltagelsen i arrestasjonen av jødene ikke var det sentrale punkt. Dette til tross for at enhver politimann eller lensmann måtte vite at de jøder som ble arrestert var helt uskyldige og de måtte videre forstå at de var gjenstand for en systematisk forfølgelse. Det som derimot var alvorlig for de politi- og lensmenn som ble tiltalt var deres NS-medlemskap.
...
Kun i fire saker ble medvirkningen nevnt som skjerpende omstendighet i forbindelse med straffeutmålingen.
..."

Kronikk av Christopher S. Harper i Aftenposten 19.11.11: Var jødene likevel mindre verdt?

No comments:

Post a Comment